Teknisk sprogbrug

Textwise tager sig med særlig interesse af dokumenter inden for tekniske/faglige emner, hvor god brug af en livlig forestillingsevne kombineret med et grundlæggende teknisk kendskab sikrer, at vi når et godt resultat – især i samarbejde med den, der skal bruge dokumentet.

Vi har specielt erfaring med: Vindenergi, biomasse, maskinteknik, elteknik, elektronik, miljø (f.eks. VVM-redegørelser), elproduktion/-distribution, varmeproduktion/-distribution, elsektoren generelt (afregning, det frie elmarked, politiske aspekter mm.), kabelteknologi, kontrolanlæg, solceller, bygningskonstruktion, motorteknik mm.

- og denne brede basis gør det nemt at sætte sig ind i yderligere emner.