Arbejdsprincipper

For Textwise er det væsentligt: 

  •       at gå ind i teksten og forstå den, så den tilpasses det aktuelle formål

  •       at sikre konsistens og ensartethed i opgaverne set i lyset af det kvalitetsniveau, der er relevant for den pågældende opgave, samt de ressourcer, der kan anvendes.

  •       at have formål, kvalitet og kundens behov for øje, så man når frem til den bedst mulige løsning til den givne situation.

  •       at overholde indgåede aftaler om levering.